Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej  10 godzin produkcji,tzn.
- 35.000 sztuk dla pozycji 14.a, 14.c
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.