Ilość wszystkich wersji kolorystycznych
art. ARS6860D60 i ARS6860D80 będzie
kumulowana do naliczenia specjalnych cen brutto.

Od 800 do 1.600 m Cena brutto specjalna 1

Od 1.600 do 3.200 m Cena brutto specjalna 2

Od 3.200 do 6.400 m Cena brutto specjalna 3

Powyżej 6.400 m Cena brutto specjalna 4

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.