Powyżej  2.500 szt. Cena brutto specjalna 1

Wykonany test wytrzymałości na rozciąganie osiowe,
według wytycznych normatywy UNI EN 1906:2012.
Test wykonany na rozecie w temperaturze pokojowej
i na rozecie trzymanej przez 3 dni w temperaturze między -18°C i -12°C

Wynik:
wytrzymałość na rozciągnięcie przekroczyła siłę 1000N,
stopień 4 normatywy,
bez poniesienia przez rozete zmian lub szkód na mechaniźmie.
(test przeprowadzony wewnętrznie, mający charakter orientacyjny i niewiążący)

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.