Obciążenie dla odczepienia : 2600 - 3000 g
Wskazane dane są właściwe dla obciążenia chwilowego nie stałego,
służą jako wskazówki ,nie są wiążące gdyż podczas produkcji i
użytkowaniu tego produktu są obecne liczne zmienne. 

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.