Obciążenie dla odczepienia się oliwy : 4 - 7 kg
Wskazane dane są właściwe dla obciążenia chwilowego nie stałego,
służą jako wskazówki ,nie są wiążące gdyż podczas produkcji i
użytkowaniu tego produktu są obecne liczne zmienne.

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.