Od 1.000 do 2.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od  2.000 do 4.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  4.000 szt. Cena brutto specjalna 3

Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej około 2.100 sztuk,
tzn. 10 godzin produkcji.
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.