Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej około 28.000 sztuk,
tzn. 10 godzin produkcji.
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Wyłącznie dla artykułu z pozycji 136.a

Od 30.000 do 60.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Powyżej  60.000 szt. Cena brutto specjalna 2


Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.