Od 5.000 do 10.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Powyżej 10.000 szt. Cena brutto specjalna 2

W przypadku połączenia d 52x10 mm otwór łba śruby i d 52x10 mm otwór samogwintujący,
cena brutto będzie policzona sumując ilości dwóch wersji.

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.