Dla pozycji 328.v

Od 5.000 do 10.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Powyżej  10.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Dla pozycji 328.x

Powyżej  5.000 szt. Cena brutto specjalna 1