Dostawa artykułów nie produkowanych przez atp
może podlegać opóźnieniom w stosunku do daty dostawy przewidzianej
w zamówieniu, niezależnie od naszej woli.

Wyłącznie dla artykułu z pozycji 231.f

Od 6.000 do 12.000 m Cena brutto specjalna 1

Powyżej  12.000 m Cena brutto specjalna 2

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.