Dostawa artykułów nie produkowanych przez atp
może podlegać opóźnieniom w stosunku do daty dostawy przewidzianej
w zamówieniu, niezależnie od naszej woli.

Wyłącznie dla artykułu z pozycji 49.g

Od 30.000 do 60.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Powyżej  60.000 szt. Cena brutto specjalna 2