Ilość zamówienia wszystkich wersji kolorystycznych i różnych odległości
sznurów G1 będzie kumulowana do naliczenia specjalnych cen brutto.

Dla poz.97.f, 97.f.01, 97.g, 97.h, 97.h.02, 97.l, 97.l.01, 97.m e 97.n, 97.n.02

Od 2.000 do 4.000 m Cena brutto specjalna 1

Od 4.000 do 8.000 m Cena brutto specjalna 2

Od 8.000 do 16.000 m Cena brutto specjalna 3

Powyżej  16.000 m Cena brutto specjalna 4

Dla poz.97.f.05, 97.f.06, 97.g.05, 97.l.05, 97.l.06, 97.m.05

Od 1.200 do 2.400 m Cena brutto specjalna 1

Od 2.400 do 4.800 m Cena brutto specjalna 2

Od 4.800 do 9.600 m Cena brutto specjalna 3

Powyżej 9.600 m Cena brutto specjalna 4

Dla poz.97.h.05 i 97.n.05

Od 1.000 do 2.000 m Cena brutto specjalna 1

Od 2.000 do 4.000 m Cena brutto specjalna 2

Od 4.000 do 8.000 m Cena brutto specjalna 3

Powyżej 8.000 m Cena brutto specjalna 4

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.