Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej około 12.000 sztuk,
tzn. 10 godzin produkcji.
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Powyżej 16.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.