Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej około 45.000 sztuk,
tzn. 10 godzin produkcji.
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów

Wyłącznie dla artykułu z pozycji 115.a, 115.a

Od 40.000 do 80.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Powyżej  80.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.