Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej około 141.000 sztuk,
tzn. 10 godzin produkcji.
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Wyłącznie dla artykułu z pozycji 59.a

Od 100.000 do 200.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 200.000 do 400.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  400.000 szt. Cena brutto specjalna 3

Wyłącznie dla artykułów od pozycji 59.b do 59.f

Od 150.000 do 300.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 300.000 do 600.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  600.000 szt. Cena brutto specjalna 3

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.