Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej 10 godzin produkcji,tzn.
- 250.000 sztuk dla pozycji 58.m, 58.l, 58.i
- 229.000 sztuk dla pozycji 58.g
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Wyłącznie dla artykułu z pozycji 58.g

Od 125.000 do 250.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 250.000 do 500.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  500.000 szt. Cena brutto specjalna 3

Wyłącznie dla artykułów od pozycji 58.h do 58.m

Od 150.000 do 300.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 300.000 do 600.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  600.000 szt. Cena brutto specjalna 3

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.