Wyłącznie dla artykułu z pozycji 58.a

Od 140.000 do 280.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 280.000 do 560.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  560.000 szt. Cena brutto specjalna 3

Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej około 100.000 sztuk,
tzn. 10 godzin produkcji.
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.