Wyłącznie dla artykułu z pozycji 47.a

Od 120.000 do 240.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 240.000 do 480.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  480.000 szt. Cena brutto specjalna 3

Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej około 135.000 sztuk,
tzn. 10 godzin produkcji.
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.