Obciążenie dla zapoczątkowania otwarcia haczyka: 4000 g
obciążenie dla całkowitego otwarcia haczyka: 8000 g
Wskazane dane są właściwe dla obciążenia chwilowego nie stałego,
służą jako wskazówki ,nie są wiążące gdyż podczas produkcji i
użytkowaniu tego produktu są obecne liczne zmienne.

Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej około 212.000 sztuk,
tzn. 10 godzin produkcji.
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Od 150.000 do 300.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 300.000 do 600.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  600.000 szt. Cena brutto specjalna 3

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.