Obciążenie dla zapoczątkowania otwarcia haczyka: 3500 g
obciążenie dla całkowitego otwarcia haczyka: 8000 g
Wskazane dane są właściwe dla obciążenia chwilowego nie stałego,
służą jako wskazówki ,nie są wiążące gdyż podczas produkcji i
użytkowaniu tego produktu są obecne liczne zmienne.

 

Wyłącznie dla artykułu z pozycji 37.a

Od 150.000 do 300.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 300.000 do 600.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  600.000 szt. Cena brutto specjalna 3

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.