Od 120.000 do 240.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 240.000 do 480.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  480.000 szt. Cena brutto specjalna 3

Obciążenie dla zapoczątkowania otwarcia haczyka:1500 g
obciążenie dla całkowitego otwarcia haczyka: 4500 g
Wskazane dane są właściwe dla obciążenia chwilowego nie stałego,
służą jako wskazówki ,nie są wiążące gdyż podczas produkcji i
użytkowaniu tego produktu są obecne liczne zmienne.

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.