Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie.
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.