Wyłącznie dla artykułów z pozycji 16.a, 16.l

Od 42.000 do 84.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Powyżej  84.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150 euro dla realizacji zamówień poniżej  10 godzin produkcji,tzn.
-32.000 sztuk dla pozycji 16.q
-19.000 sztuk dla pozycji 16.n, 16.m
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.