Wyłącznie dla artykułu z pozycji 04.a

Od 280.000 do 560.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 560.000 do 1.120.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powyżej  1.120.000 szt. Cena brutto specjalna 3


Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej około 280.000 sztuk,
tzn. 10 godzin produkcji
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.