Od 300.000 do 600.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Od 600.000 do 1.200.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Powy┼╝ej  1.200.000 szt. Cena brutto specjalna 3