Artykuły z opisem między znakami (= =) są wersjami specjalnymi,
bez dostępności w magazynie
Są naliczane koszty 150,00 euro dla realizacji zamówień poniżej około 1.500 sztuk,
tzn. 10 godzin produkcji.
Dla tych artykułów produkowanych tylko na żądanie NIE możemy akceptować zwrotów.

Wyłącznie dla artykułu z pozycji  284.i, 284.m, 284.n, 284.o.10

Od 2.000 do 4.000 szt. Cena brutto specjalna 1

Powyżej  4.000 szt. Cena brutto specjalna 2

Rysunek 3D
W celu poprawnej wizualizacji sugerujemy użycie Google Chrome.