Belasting volledige opening van de haak: 2600 - 3000 g
De aangegeven waarden hebben betrekking op een tijdelijke en NIET permanente belasting
en zijn louter indicatief en niet bindend,
aangezien ze afhankelijk zijn van vele variabelen
zowel tijdens de productie als tijdens het gebruik.

Dit artikel weegt minder dan 300 kg/m3,
daarom variëren de transportkosten t.g.v. de volume-gewicht verhouding.