De levering van artikelen die niet door atp zelf worden geproduceerd,
kan onderhevig zijn aan vertraging buiten onze invloedssfeer.

Uitsluitend voor het artikel op de positie 49.g

Van 30.000 tot 60.000 st. speciale bruto prijs 1

Meer dan 60.000 st. speciale bruto prijs 2