Constante draagkracht: 1.000 g

Belasting beginnende opening van de haak: 1000 g
Belasting volledige opening van de haak: 4500 g
De aangegeven waarden hebben betrekking op een tijdelijke en NIET permanente belasting
en zijn louter indicatief en niet bindend,
aangezien ze afhankelijk zijn van vele variabelen
zowel tijdens de productie als tijdens het gebruik.

Uitsluitend voor de artikelen op de positie 35.a e 35.b

Van 150.000 tot 300.000 st. speciale bruto prijs 1

Van 300.000 tot 600.000 st. speciale bruto prijs 2

Meer dan 600.000 st. speciale bruto prijs 3

3D tekening
Voor een correcte weergave raden we aan Google Chrome als browser in te stellen.