Van 120.000 tot 240.000 st. speciale bruto prijs 1

Van 240.000 tot 480.000 st. speciale bruto prijs 2

Meer dan 480.000 st. speciale bruto prijs 3

Belasting beginnende opening van de haak: 1500 g
Belasting volledige opening van de haak: 4500 g
De aangegeven waarden hebben betrekking op een tijdelijke en NIET permanente belasting
en zijn louter indicatief en niet bindend,
aangezien ze afhankelijk zijn van vele variabelen
zowel tijdens de productie als tijdens het gebruik.

3D tekening
Voor een correcte weergave raden we aan Google Chrome als browser in te stellen.